LC Maxline – מישיגן

LC  Maxline – סינגל פמילי

מספר יחידות דיור בפרויקט : 15

מיקום הפרויקט : אזור הפרברים של דרום מזרח מישיגן

שווי הפרויקט: 1.5 מיליון $

גויס בהצלחה – סגור למשקיעים חדשים

מהו LAND CONTRACT ?

 

הגדרה

חוזה משפטי בין קונה ומוכר של נכס נדל"ן מוחשי. בחוזה זה המוכר מספק לקונה אופציה חד צדדית לרכוש את הנכס במחיר ידוע מראש, במועד עתידי.

עקרונות המודל

  • תחת ה- Land Contract, המוכר מחזיק במלוא זכויות הבעלות בטאבו והוא מתיר לקונה זכויות שימוש בנכס.
  • מחיר המכירה בד"כ משולם בתשלומים תקופתיים, בדומה להלוואת "בלון" (הקרן משולמת בסוף התקופה).
  • כאשר מחיר הנכס שולם במלואו כולל הריבית, המוכר מחויב להעביר את הבעלות החוקית על הנכס לקונה.
  • לרוב בחוזים כאלו, נהוג לשלם גם תשלום "מקדמה" מהקונה למוכר.

 

הסיבה העיקרית לשימוש ב– Land Contract בארה"ב היא לייצר מימון לטווח קצר למוכר הנכס.

הרוכש ישלם את הריבית עד למועד שנקבע שבו עליו לשלם את מחיר הבית. במידה והקונה לא מצליח לשלם את תשלומי הריבית, רשאי המוכר להשאיר ברשותו את כספי הריבית ששולמה עד אותו מועד והקונה הפוטנציאלי מאבד זכויות על הנכס.

בנוסף לתשלומי הריבית החודשיים, משלם הקונה תשלומי ארנונה וביטוח לנכס. החברה המנהלת מקבלת את התשלומים הנ"ל ומשלמת אותם במועדם לרשויות וכך מבטיחה ניהול תקין ונכון של הנכס.

 

איך זה מתרחש בפועל?

הרוכש עובר בדיקת חתמות מגוף פיננסי עימו התקשרנו, שם הגוף הינו "Success Group Mortgages& Servicing"

הרוכש מעביר בין 7%-3% דמי רצינות המשמשים עבור הוצאות החתמות, רזרבה לתשלומי ארנונה וביטוח עבור 12 חודשים מראש.

הרוכש משלם ריבית של 8%, בנוסף לקרן המשולמת על פרק זמן של עד 30 שנה. משך ההלוואה היא עד 5 שנים.

הרוכש מקבל זכויות שימוש בנכס (כל עוד משלם את הריבית, הארנונה והביטוח חודש בחודשו) וזכויות הבעלות נשארות בידי המוכר.

משך חיים ממוצע של עסקת Land Contract הינו שנתיים עד חמש שנים.

 

 

תקציר מנהלים

מהות העסקה

רכישת קבוצת בתים צמודי קרקע ליצירת פורטפוליו בתים פרטיים בערים שונות במדינת המיד-ווסט, ארה"ב. רוכשים פוטנציאלים, שעברו בדיקות חתמות מחמירות הביעו רצון להתקשר איתנו בהסכם Land Contract, המאפשר להם לרכוש את הבית בתום תקופת ההחזקה ובסיום העברת תשלומי הריבית.

מבנה משפטי

מקבץ הבתים ימנה כ- 15 בתים, מרוכזים באזור הפרברים של דרום מזרח מישיגן. הבתים נבחרו בקפידה והדיירים/רוכשים פוטנציאליים המתגוררים בהם כיום הביעו נכונות לחתום על Land Contract.

גיוס ההון

מבוצע בהתאם בהתאם לחוק ניירות ערך.

הצגת העסקה בפני משקיעים מתבצעת בשקיפות מלאה בפלטפורמת קוברסי (Covercy) ובשיתוף נאמן חיצוני שאחראי על ניהול הכספים ובחינת העסקה.

הבית יעבור הערכת שווי ע"י גוף חיצוני, שיקבע את מחיר המכירה העתידית.

תקופת ההחזקה

5 שנים. החברה מנהלת את הנכסים במקצועיות ושקדנות. במקביל, הקונה מעביר תשלומים תקופתיים, עבור הרכישה העתידית של הנכס.

רכישה

הבית עובר בדיקות קפדניות ע"י שותפינו Garner Properties, אשר כוללות, הערכת שיפוץ ע"י מפקח (Inspector), אחראי שיפוצים מהצוות של Garner Properties ומתווך שמומחה לעסקאות מסוג זה (Broker) שישערך את מחיר העתידי של הבית בעסקת LC.

מערך הדיווחים

החברה מפיקה דו"ח רבעוני מקיף לשותפים. דו"ח K1\1099 (רווח והפסד ברמת החברה), מופק ע"י רו"ח אחת לשנה, במקביל לדו"ח סיכום שנתי של החברה.

מימון

מרכנתיל – אפשרות מימון מבנק ישראלי גדול

ליווי משפטי

חברת GNY ישראל (גורניצקי ושות').

ליווי מיסויי

שטיינמץ עמינח (ג'י.טי.אס. ישראל –GTS Israel).

 

 Chris Garner – IRES CAPITAL SOLUTIONS

 

עיקרי התכנית העסקית

  1. היעד: עסקה הבנויה מ- 15 בתים פרטיים.
  2. החברה מכניסה את הבתים לעסקה עם חתימת הרוכש העתידי על החוזה.
  3. גיוס: $1,500,000
  4. בבעלות החברה מעל 3,500 בתים פרטיים ברחבי מישיגן והיא נמצאת בהליכי איתור נכסים נוספים לעסקה.
  5. ברגע שנחתמים חוזים נוספים ובתים נוספים מצטרפים לעסקה, תצא קריאה למשקיעים להעביר את יתרת כספי השקעתם.

עסקה זו פתוחה לגיוס

לקבלת מידע מלא על עסקאות פתוחות לגיוס כרגע

דיסקליימר – ** אין לראות באמור לעיל הצעת השקעה או התחייבות לתשואה והינה לתצוגה בלבד. ההצעה הינה כללית ומיועדת לשלושים וחמישה הניצעים הראשונים שיכנסו למו"מ עם החברה אודות היקף ההשקעה ותנאיה.